Suwalszczyzna – Muzeum Okręgowe w Suwałkach

Ziemia suwalska to idealne miejsce na wypoczynek, ze względu na wyjątkowe walory przyrodnicze i szeroką ofertę kulturalno-rozrywkową. Osoby wynajmujące przytulne kwatery noclegowe na Suwalszczyźnie (sprawdź bazę) mogą odwiedzić między innymi Muzeum Okręgowe w Suwałkach, które gromadzi i udostępnia eksponaty z zakresu kultury materialnej wsi, sztuki ludowej i plastyki obrzędowej tego regionu. Siedziba muzeum znajduje się w budynku zwanym Resursą, który został zbudowany w latach 1912–1913 i jest usytuowany przy ulicy Tadeusza Kościuszki. Decyzję o budowie podjęto podczas obrad walnego zgromadzenia towarzystwa, które odbyło się 22 kwietnia 1912 roku. Początkowo budynek był siedzibą Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego oraz instytucji takich jak Czytelnia Naukowa, Towarzystwo Rolnicze Suwalskie, Resursa Obywatelska oraz redakcja „Tygodnika Suwalskiego”.

Po wybuchu I wojny światowej Suwałki zostały zajęte przez Niemców, a budynek przekształcony w szpital wojskowy. Jego przeznaczanie zmieniało się w ciągu następnych dziesięcioleci kilkakrotnie. Decyzją Miejskiej Rady Narodowej w 1956 roku frontowa część parteru z wejściem od ulicy Kościuszki została oddana do dyspozycji Muzeum Regionalnego Ziemi Suwalskiej, przekształconego w 1975 roku w Muzeum Okręgowe. W 1977 roku instytucji oddano cały budynek. Muzeum podzielone jest na kilka działów. Jeden z nich do Dział Etnografii, którego aktualny stan zbiorów wynosi obecnie około 2200 eksponatów. Pierwsze eksponaty to darowizny od osób prywatnych, przekazane muzeum w 1959 r. Na szczególną uwagę zasługuje również Dział Sztuki, który kolekcjonuje eksponaty, a jednocześnie prowadzi badania w zakresie polskiego malarstwa i sztuki użytkowej z XIX oraz XX stulecia. Wśród zbiorów znajdują się obrazy i grafika, jak również rzemiosło artystyczne. Najstarsze eksponaty pochodzą z XVIII wieku, jednak większość z nich to przedmioty z minionego stulecia. Muzeum posiada także Dział Historyczny, Dział Archeologii i Dział Etnografii, dlatego na zwiedzenie warto przeznaczyć kilka godzin. Muzeum Okręgowe w Suwałkach to najważniejsza tego typu instytucja na Suwalszczyźnie, dlatego warto zapoznać się z przechowywanymi w niej zbiorami. Obszerna baza noclegowa Suwałk pozwala na odwiedzenie tego miejsca, a także skorzystanie z wielu innych atrakcji, znajdujących się na Suwalszczyźnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *